O konferencji

Konferencja ma tradycje cyklicznych spotkań w odstępach 2-letnich organizowanych przez ośrodki naukowe kształcące specjalistów z zakresu urządzeń rolnych w Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie, Warszawie.

Organizatorzy:

 • UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE
 • DEPARTAMENT GOSPODARKI ZIEMIĄ – MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
 • STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
 • TOWARZYSTWO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Cykl konferencji od tego roku zajmie się próbą wypracowania naukowych podstaw i rozwiązań dla właściwych relacji w rozwoju aglomeracji rozumianej jako nierozerwalna sieć powiązań pomiędzy miastem i otaczającymi go obszarami wiejskimi, w tym w szczególności takimi zagadnieniami, jak:

 • wzajemne zależności wewnętrzne aglomeracji – miast i otaczających je gmin wiejskich;
 • problemy harmonizacji ustaleń opracowań planistycznych i ich realizacji na terenach podmiejskich i zurbanizowanych;
 • tendencja do pracy i edukacji w mieście a zamieszkania na wsi;
 • suburbanizacja;
 • nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych i fotogrametrycznych;
 • geoinformacyjne bazy danych;
 • geodezyjne urządzanie przestrzeni;
 • gospodarka nieruchomościami;
 • projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego a rozwój miast i obszarów wiejskich;
 • obecnie ważnym problemem do rozwiązania są też prace scaleniowe na obszarach wiejskich i miejskich umożliwiające realizację inwestycji publicznych (w tym drogi ekspresowe, linie kolejowe, budowle wodne).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kontakt
inż. H. Stachura
mgr inż. Barbara Posiak
nowetendencje[a]urk.edu.pl
+48 12 662 45 03
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR

Redaktor strony: inż. Halina Stachura